Vi minns Dr Josef A. Stark

Vem blir nästa stipendiat i
Josef Stark-stiftelsen?

Skicka in ditt förslag före 25 April till: Sekr i Josef Starks Stipendiestiftelse, Christina Stark, Nibble gård Dalby 75591 Uppsala, E-post: christina@stark.st


Nästa års års stipendium kommer utdelas i form av betald registreringskostnad /400 Euro/ till 9:e SICAMM konferensen.

The Josef Stark Scholarship Award is paying the conference fee of 400 Euro at the next SICAMM conference. The application for this award shall reach below mail address before April 25th.

Do you wish to honour the memory of Dr. Josef Stark

Josef Starks Stipendiefond.

Första och andra stipediet utdelat.

Till Josef Stark's minne.

Vi minns Josef Stark.

Övriga innevånare i bisamhället.

Josef Starks sista (?) föreläsning

Links   Organic beekeeping/Ekologisk Biodling


Pictures from the Stark family in Sweden.

 

Webmaster Bosse Malmgren © Kontakt/Contact